SZAKTERÜLETEINK

 

ADATVÉDELEM

Közel tíz éves éves adatvédelmi jogi tapasztalattal nyújtunk segítséget a 2018. május 25-től alkalmazandó általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelésben történő felkészülésben, legyen szó akár átvilágításról, GDPR-nak megfelelő szabályzat készítéséről, tanácsadásról vagy adatvédelmi tisztviselő (DPO) pozíció betöltéséről.

 

A teljes megfelelés azonban nem csupán jogi feladat, így ennek ellátása érdekében IT biztonsági szakemberekkel szorosan együttműködve alakítjuk át és ki ügyfeleink adatvédelmi szabályzatrendszerét.

 

CÉGJOG

Teljes jogi képviselettel állunk ügyfeleink rendelkezésére a társasági jog minden szegmensében, a cég megalapításától az üzletrész adásvételeken át egészen a megszűnésig, valamint széleskörű tapasztalattal rendelkezünk szerződéses konstrukciók kialakításában is.

 

A hagyományos ügyvédi mechanizmusokon túlmutatva a döntési folyamatok figyelembevételével segítjük ügyfeleinket a cégjogi útvesztőkben a számukra legelőnyösebb vállalati jogi struktúrák kialakításában.

 

Az elmúlt időszakban számos olyan társasággal működtünk együtt, akik a hirtelen növekedést nem tudták jogi, szabályozási és folyamatszervezési szempontból követni, így átfogó auditra és a jogi folyamataik teljes kialakítására volt szükség. Ilyen jellegű auditokban is örömmel állunk rendelkezésre.

 

MUNKAJOG

Irodánk társasági specializációja okán elsősorban munkáltatói képviseletet lát el a munkajog területén: a munkaszerződés megkötésétől egészen annak megszűnéséig nyújtunk jogi tanácsadást. Vállaljuk munkaszerződések, tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodások elkészítését vagy felülvizsgálatát, vezető tisztségviselők munkaszerződésének vagy megbízási szerződésének elkészítését, kollektív szerződések készítését, a munkajogi struktúra felülvizsgálatát.

 

A szakterület a szerzői jogi szakterülettel, valamint az adatvédelmi szakterülettel szoros összefüggésben áll.

INGATLANJOG

Ingatlanjogi szakterületünkön teljeskörűen képviseljük ügyfeleinket ingatlan adásvételi szerződések vagy ajándékozási szerződések előkészítésében, legyen szó akár az eladói, akár a vevői oldalról. 

Ezen túlmenően ingatlanberuházások során teljes jogi átvilágítással segítjük ügyfeleinket.

Igény esetén társasházi ügyekben is rendelkezésre állunk.

 

SZERZŐI JOG

A szellemi alkotások (IP) területén belül elsősorban szerzői jogi, illetve szükség szerint védjegyjogi kérdésekben állunk ügyfeleink rendelkezésére, amely az általános tanácsadáson túlmenően a különböző felhasználási, jogátruházási vagy licensz szerződések elkészítését, valamint magyar és EU-s védjegybejelentési eljárások lebonyolítását is magában foglalja.

 
 

IT JOG

Irodánk egyik kiemelt szakterülete az informatikai jog vagy szoftverjog. Ennek keretében örömmel állunk ügyfeleink rendelkezésére bármilyen informatikai tárgyú szerződés előkészítésében, legyen szó szoftverfejlesztésről, applikáció fejlesztésről, karbantartásról, üzemeltetésről, esetleg teljes jogátruházásról.

A start up ügyfeleink számára szükség esetén cégjogi tanácsadást is nyújtunk, tapasztalattal bírunk tranzakciós, M&A, tőkebefektetési projektekben, szindikátusi szerződések előkészítésében is.

Az IT jog nálunk kiemelt terület, folyamatosan képezzük magunkat, így nem csupán jogi, hanem üzleti és IT szempontú nézőponttal segítünk ügyfeleinknek döntéseket hozni.

 

WEBSHOPOK

A webáruház vagy webes alkalmazás indításának nem csupán fejlesztési, hanem jogi vonatkozásai is vannak. A kezdetektől támogatjuk ügyfeleinket a domain kiválasztásától (domainkutatás) a webfejlesztési szerződés megkötésén át egészen a weboldal jogi megfeleltetéséig.

 

A jogi feladatok a webshop körében elsősorban az általános szerződési feltételek (ÁSZF), adatkezelési tájékoztató és jogi nylatkozat előkészítése. Ezen túlmenően tanácsot adunk a weboldal kialakításánál a jogi megfelelőség érdekében, így például kérdéses lehet az impresszum tartalma, versenyjogi szabályok és fogyasztóvédelmi előírások betartásának ellenőrzése. Szükség és igény esetén hatóság előtti képviseletet is ellátunk ügyfeleink részére.

 

SZERZŐDÉSEK JOGA

Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a cégeket érintő bármely szerződéstípus előkészítésében és véleményezésében. Fontosnak tartjuk, hogy a szerződések az üzleti érdekek mentén készüljenek, az ügyfél szándékait tükrözzék, így nálunk minden szerződés egyedileg, az ügyfél igényeinek megfelelően, vele egyeztetve formálódik.

 

Egy jó szerződés nagyon fontos a későbbi jogviták elkerülése érdekében, így mindenképp javasoljuk, hogy vegye igénybe segítségnyújtásunkat szerződései előkészítésében.