• NDAlegal

Ügyvédi ellenjegyzés „online”

Tudta Ön, hogy most már videokonferencia útján is lehetséges az azonosítás és akár az ügyvédi ellenjegyzés? Így lehetséges az online cégalapítás, cégmódosítás, tehát az ügyvédi ellenjegyzéshez nem szükséges feltétlen a személyes megjelenés? Elmondjuk, hogyan!

I. A távazonosítás

Egy irat ellenjegyzésének alapvetően két része van: az ügyfél azonosítása, majd az aláírás és ellenjegyzés.

Immár lehetőség van arra, hogy a pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosításra, sőt, akár az ügyvédi ellenjegyzésre is videóhívás során kerüljön sor, anélkül, hogy az azonosított vagy aláíró fél az ügyvéd előtt személyesen megjelenne. A pénzmosási törvény hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha a szükséges feltételek fennállnak, míg a pénzmosási törvény hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen. Tehát távazonosításra mindkét esetben van lehetőség, ha betartásra kerülnek az ügyvédi kamarai útmutatók szerinti protokollok.

Maga a távazonosítás egy igen egyszerű folyamat: a fél hozzájárul a távazonosításhoz és bemutatja az azonosító okmányait úgy, hogy jól látható legyen a kamerafelvételen – mind a fél, mind pedig a bemutatott okmány tartalma is –, illetve szóban is közli az adatait. Abban az esetben, ha az azonosítás folyamata megszakad, akkor azt újra kell kezdeni, mivel az egész azonosítás rögzítésre kerül és a felvétel zárását követően azt meg kell őriznie az ügyvédnek.

II. Videós ellenjegyzés

A hagyományos ellenjegyzés alternatívája lehet a videós ellenjegyzés, ami tulajdonképpen elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő ügyvédi ellenjegyzést jelent, lényege pedig, hogy az okiratot aláíró fél nem jelenik meg személyesen az ügyvéd előtt az okirat aláírása során, és az ügyfélnyilatkozatok megtételének a bizonyítéka az ügyvéd által rögzített videófájl. Hasonló metódus szerint működik, mint az előzőekben ismertetett távazonosítás folyamata.

Magyarországon a Magyar Ügyvédi Kamara elfogadja elektronikus auditált eszközként a Skype szoftver és a Microsoft Teams szoftver bizonyos verzióját, vagy akár a Google Hangouts Meet azon szolgáltatását is, amely a kép- és hang egyidejű rögzítését és mentését az alkalmazáson belül biztosítja. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek az eszközök használhatóak a videós ellenjegyzések, illetve távazonosítások során.

Kiemelnénk, hogy korábban a Magyar Ügyvédi Kamara a Zoom alkalmazását is elfogadta, azonban 2020. április 3. napján annak auditációját visszavonta, így az már nem alkalmazható a távazonosítás, illetve távellenjegyzés során.

Az azonosítást követően az ügyfél vagy ügyfelek alapvetően papír alapon írják alá a szükséges dokumentumot, amelyet szükséges megküldeni az ügyvédnek, hogy ellenjegyezhesse azokat. A papír alapú aláírás csak abban az esetben váltható ki, ha valamennyi fél rendelkezik elektronikus aláírókártyával.

Összefoglalva, kijelenthető, hogy mind a távazonosításnak, mind a videós ellenjegyzésnek a célja, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye az ügyintézés menetét.

Amennyiben érdekelné a videós ellenjegyzés lehetősége, szeretne online céget alapítani, vagy éppen cégének változásbejegyzési eljárását érintkezésmentesen szeretné lebonyolítani, forduljon Irodánkhoz bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére.