• NDAlegal

Mit kell tudni a Home office-ról koronavírus idején?

Sajnos Magyarországot is érinti a koronavírus-járvány, így a vállalatoknak, munkáltatóknak is szükséges korlátozó és biztonsági intézkedéseket meghozniuk a munkavállalók és saját egészségük védelme érdekében. Nyilván vannak olyan biztonsági intézkedések, amikkel a fertőzésveszély csökkenthető, azonban jelen cikkünkben most nem az ilyen típusú intézkedésekkel foglalkozunk, hanem inkább a home office lehetőségével, amelynek révén a munkavégzés is biztosítható, de a munkavállalók egészségét is védeni tudja a munkáltató.


A munkáltatók egyik legfontosabb munkajogi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet biztosítása a munkavállalóik számára, így szükséges újragondolniuk az eddigi belső eljárásaikat és nyitniuk kell az új megoldások felé, amelyek révén az átmeneti veszélyhelyzet is orvosolható, biztosítva munkavállalóik egészségének védelmét is.


Jó megoldás lehet az egyik atipikus munkaviszonyforma, a home office, alkalmazása. Maga a home office és a távmunkavégzés nem ugyanazt jelenti. A home office és a távmunkavégzés esetén is számítástechnikai eszközzel történik a feladatok elvégzése a munkáltató telephelyétől elkülönülő helyen, a létrejött eredmény pedig elektronikusan kerül továbbításra a munkáltató számára, azonban a home office alkalmazására ad hoc jelleggel kerül sor, egy alkalmi kedvezményről van szó, ugyanis lényegében home office esetén a munkáltató a munkavégzés teljesítési helyével kapcsolatos döntési jogosultságát időszakosan, átmeneti jelleggel engedi át a munkavállalók részére, míg a távmunkavégzés egy rendszeres tevékenységet feltételez és megkülönböztetjük két típusát is, a teljes és a részleges távmunkavégzést.[1] [2]


Home office alkalmazására leginkább akkor kerül sor a munkaviszonyok esetén, ha például betegség miatt valaki inkább otthonról dolgozna, vagy éppen gyermeke ápolása mellett ideiglenesen így végezné a munkáját. A jelen helyzetben megfelelő megoldás lehet tehát a home office, hiszen annak alkalmazására átmenetileg kerülne sor, például amíg a járványveszély elmúlik. Természetesen a home office alkalmazásához az is szükséges, hogy a munkavállaló olyan munkakörben dolgozzon, illetve olyan feladatokat végezzen, amelyek esetén alkalmazható ez a jogi megoldás.


Érdemes a munkáltatóknak pandémiás cselekvési tervet kidolgozniuk, ebben pedig mindenképp szükséges kitérniük a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra, illetve szabályozhatóak ebben a home office kapcsán felmerült kérdések is, illetve a speciális adat- és titokvédelmi rendelkezések.


Fontos, hogy mindenképp tájékoztatni kell a munkavállalókat az Mt. 46.§-a, illetve a GDPR 13. cikkének megfelelően, mivel tisztázni szükséges a home office-ban való munkavégzés feltételeit és az esetleges munkáltatói ellenőrzések lehetőségét is, kitérve a munkáltató által biztosított munkaeszközök ellenőrzésére, esetleges eszközhasználati korlátozásokra, valamint érdemes átbeszélni és lefektetni azokat a szabályokat, amelyek a munkavállaló elérhetőségének biztosítására vonatkoznak, valamint tisztázni kell azt is, home office esetében milyen munkarend szerint dolgozik majd a munkavállaló.


Mivel a munkáltatóknak biztosítani kell az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés körülményeit, illetve a biztonságos eszközhasználatot is, szükséges kitérnünk a munkavédelmi rendelkezésekre is, amiket érdemes tudni home office alkalmazása esetén.


A munkáltatóknak meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a munkavállaló munkavégzésének helye nem veszélyezteti az egészségét és biztonságát, valamint például fűthető és szellőztethető is. A Munkavédelmi törvény 86/A.§-a konkrétan a távmunkavégzéssel kapcsolatos főbb rendelkezéseket nevesíti, azonban bizonyos értelmezések szerint a távmunkavégzés egyik alfaja a home office, így mindenképp érdemes tisztában lenni a távmunkavégzésre vonatkozó szabályokkal is. A munkáltatóknak kockázatértékelést szükséges készíteniük, illetve időről-időre meg kell győződniük arról, hogy a munkavégzés helye még mindig biztonságos-e a munkavállaló számára, valamint fontos, hogy betartsák a munkavédelmi oktatás megtartására vonatkozó szabályokat is. Javasolt egyébként dokumentálni ezeket a munkáltatói intézkedéseket a későbbi bizonyíthatóság érdekében, illetve a munkabalesetekkel összefüggésben azt is javasolt dokumentálni, hogy hol történik a munkavégzés, ugyanis a Munkavédelmi törvény alapján munkabaleset bekövetkezése esetén további kötelezettségei is vannak a munkáltatóknak, és bár a home office egy átmeneti időszakra vonatkozik, lényegében a munkavégzés helyszínének munkáltató általi megválasztásának időszakos átengedéséről van szó, az esetleges kártérítési felelősség eldöntése nem olyan egyértelmű.


Jelenleg a magyar jog nem szabályozza teljeskörűen a home office igénybevételének, illetve alkalmazásának főszabályait, ugyanakkor az elkövetkező időszakban lehetséges, hogy megalkotásra kerülnek a joghézagot lefedő törvények is. Mindenesetre érdemes mérlegelni az alkalmazásának és igénybevételének lehetőségét mind munkáltatóként, mind munkavállalóként.[1] Dr. Pál Lajos: A szerződéses munkahely meghatározása - a "home office" és a távmunka (MJO, 2018/2., 56-59. o.) [2] Dr. Czirók Andrea - Dr. Nyerges Éva: Digitalizáció a munkajogban II. távmunka a gyakorlatban (MJO, 2018/4., 40-46. o.)


dr. Tarjányi Karolina

dr. Nagy Dóra Adriána