• NDAlegal

A kötelező jótállási szabályok és a szavatossági jogok gyakorlásának változása

Vállalkozásként kiemelten fontos figyelmet fordítani a jótállási és szavatossági szabályok betartására. Kevesen tudják, de 2021. január 1. napján jelentősen változtak a vonatkozó szabályok, ugyanis módosításra került az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalma is. A módosításokat a 2021. január 1. napján, vagy azt követően megkötött szerződések esetében szükséges alkalmazni.


Korábban a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a jótállási idő egy év volt, azonban a módosítás révén különböző jótállási idő kategóriák jöttek létre. 2021. január 1. napjától a jótállás időtartama

- 10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100.000,- Ft és 250.000,- Ft közötti eladási ár esetén két év,

- 250.000,- Ft eladási ár felett három év.


Fontos változás, hogy a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás bélyegző lenyomatát is, illetve a jótállási jegynek tartalmaznia kell a vállalkozás képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírását.


A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet kiegészült az elektronikus úton történő jótállási jegy átadásával kapcsolatos szabályokkal is. Az új rendelkezések alapján lehetőség van elektronikus úton is átadni a fogyasztó részére a jótállási jegyet, erre legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kell, hogy sor kerüljön. Lehetőség van arra is, hogy a vállalkozás a jótállási jegyet ne közvetlenül adja át a fogyasztó részére, hanem online letöltési lehetőség biztosításával. Fontos azonban, hogyha a vállalkozás letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja a fogyasztó rendelkezésére a jótállási jegyet, akkor a jótállási idő végéig letölthetőnek kell lennie az elektronikus jótállási jegynek. Kiemelendő, hogy vita esetén a vállalkozásnak szükséges bizonyítania, hogy a kötelezettségének eleget tett.


A jótállásból eredő jogok gyakorlása kapcsán a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet konkrétan nevesíti azt is már, hogy a jótállási jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek és nem lehet a jogok gyakorlásának előfeltétele az, hogy a fogyasztási cikk felbontott csomagolását a fogyasztó visszaszolgáltassa. A fogyasztó már a kijavítás iránti igényét érvényesítheti a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is.


Érdemes figyelemmel lenni a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének tartalmára is, ugyanis az is módosult 2021. január 1. napjával, jelentősen bővült a kötelező jótállással érintett termékek köre.


A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet változásai révén a vállalkozásoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztót, ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, illetve, ha a fogyasztó hozzájárult az elektronikus úton történő kommunikációhoz, akkor a tájékoztatás történhet elektronikus módon is. Amennyiben a fogyasztó szavatossági és jótállási igényeinek megítéléséhez szakvélemény beszerzése szükséges, akkor a szakvélemény készítése során figyelemmel kell lenni a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. sz. mellékletében foglaltakra is. Megjegyzendő, hogy a módosítások által a javítószolgálat kötelezettségei is meghatározásra kerültek.


Amennyiben jótállással, illetve szavatossággal kapcsolatos kérdése lenne, forduljon Irodánkhoz bizalommal, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


dr. Tarjányi Karolina

dr. Nagy Dóra Adriána